Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912020-03-3038/2020w sprawie cofnięcia powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta Gminy Jedwabno Obowiązujący
922020-03-3037/2020w sprawie odwołania Zastępcy Wójta.Obowiązujący
932020-03-25XVII/123/20w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/101/19 Rady Gminy Jedwabno z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2020.Obowiązujący
942020-03-25XVII/122/20w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jedwabno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.Obowiązujący
952020-03-25XVII/121/20w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.Obowiązujący
962020-03-25XVII/120/20w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Jedwabno.Obowiązujący
972020-03-25XVII/119/20w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej w obrębie Jedwabno.Obowiązujący
982020-03-25XVII/118/20w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Dłużek.Obowiązujący
992020-03-25XVII/117/20w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych położonych w Jedwabnie przy ul. Warmińskiej.Obowiązujący
1002020-03-25XVII/116/20w sprawie przyjęcia „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jedwabno na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026”.Obowiązujący
Strona 10 z 194