Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
21Nieograniczony2019-01-282019-02-13Budowa sieci wodociągowej w miejscowości WarchałyArchiwum
22Nieograniczony2019-01-212019-03-01Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe BoroweRozstrzygnięte
23Nieograniczony2019-01-092019-01-18Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Jedwabno w okresie od 01.02.2019 do 31.01.2022 rokuArchiwum
24Nieograniczony2018-12-142018-12-28Kompleksowe odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Jedwabno, odbieranie zużytych baterii i przeterminowanych leków z wyznaczonych punktów położonych na terenie gminy Jedwabno oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych w 2019 roku z wyżej wymienionych nieruchomościArchiwum
25Nieograniczony2018-12-032018-12-11Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Jedwabno i jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabno w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.Archiwum
26Inne2018-11-23(brak wartości)KOMPLEKSOWE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JEDWABNO ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEDWABNOArchiwum
27Nieograniczony2018-11-152018-11-23Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno dojeżdżających do placówek oświatowych w 2019 rokuArchiwum
28Nieograniczony2018-11-142018-11-22Usługa udzielenia Gminie Jedwabno długoterminowego kredytu w wysokości 1.270.409,00 zł na finansowanie deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczekArchiwum
29Nieograniczony2018-10-012018-10-09Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w JedwabnieArchiwum
30Nieograniczony2018-09-202018-10-01Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie oraz hali sportowej w sezonie grzewczym 2018/2019Archiwum
Strona 3 z 7