Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312020-03-25XVII/122/20w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jedwabno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.Obowiązujący
322020-03-25XVII/121/20w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.Obowiązujący
332020-03-25XVII/120/20w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Jedwabno.Obowiązujący
342020-03-25XVII/119/20w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej w obrębie Jedwabno.Obowiązujący
352020-03-25XVII/118/20w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Dłużek.Obowiązujący
362020-03-25XVII/117/20w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych położonych w Jedwabnie przy ul. Warmińskiej.Obowiązujący
372020-03-25XVII/116/20w sprawie przyjęcia „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jedwabno na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026”.Obowiązujący
382020-03-25XVII/115/20w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Gminie Jedwabno.Obowiązujący
392020-03-25XVII/114/20w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabno.Obowiązujący
402020-03-25XVII/113/20Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2020 roku.Obowiązujący
Strona 4 z 188