Wersja nieobowiązująca z dnia

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew w Gminie Jedwabno