Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
61Nieograniczony2017-04-122017-04-21Dostawa węgla kamiennego groszek i miału węglowego do kotłowni węglowych w JedwabnieArchiwum
62Nieograniczony2017-04-032017-04-21Przebudowa drogi powiatowej 1464 N Olsztyn – Prejłowo – Grzegrzółki – Grom – Dzierzki (dr. kraj. Nr 58)Archiwum
63Nieograniczony2017-03-142017-03-24Dostawa węgla kamiennego groszek i miału węglowego na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku do kotłowni węglowych w Jedwabnie przy ulicach: ul. Leśna, ul. Warmińska, ul. 1- Maja, ul. Polna i ul. Wielbarska, 12-122 Jedwabno, woj. Warmińsko- MazurskieArchiwum
64Nieograniczony2017-01-192017-01-27Kompleksowe odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Jedwabno oraz odbieranie zużytych baterii i przeterminowanych leków z wyznaczonych punktów położonych na terenie gminy JedwabnoArchiwum
65Inne2017-01-13(brak wartości)KOMPLEKSOWE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JEDWABNO ORAZ PROWADZENIE GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCHArchiwum
66Nieograniczony2017-01-032017-01-19Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalneArchiwum
67Nieograniczony2016-12-072016-12-15Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno dojeżdżających do placówek oświatowych w 2017 rokuArchiwum
68Nieograniczony2016-11-232016-12-01Usługa udzielenia Gminie Jedwabno długoterminowego kredytu w wysokości 1.567.774,00 zł na finansowanie planowanego deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczekArchiwum
Strona 7 z 7