Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712020-01-2811/2020w sprawie organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów w Gminie Jedwabno na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwaObowiązujący
722020-01-2810/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2020 r. Obowiązujący
732020-01-229/2020w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie gminy Jedwabno Obowiązujący
742020-01-208/2020w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jedwabno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. Obowiązujący
752020-01-207/2020w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jedwabno na rok szkolny 2020/2021Obowiązujący
762020-01-206/2020w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina JedwabnoObowiązujący
772020-01-165/2020w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Jedwabno w 2020 rokuObowiązujący
782020-01-144/2020w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jedwabnie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojnyObowiązujący
792020-01-143/2020w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabno do zaciągania zobowiązań Obowiązujący
802020-01-022/2020w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb Zespołu Szkół w Jedwabnie w zakresie obszaru wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w zakresie edukacji: Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursoweObowiązujący
Strona 8 z 188