Wersja obowiązująca z dnia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

adres skrzynki Urzędu Gminy Jedwabno: /5b30r2fhow/skrytka

 

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego lub osobiście.

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl.


Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Jedwabno:
ePUAP.gov.pl » Katalog usług (lista usług) » wg podziału terytorialnego » WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE » powiat szczycieński » Jedwabno (gmina wiejska).

Dostarczenie dokumentów, w tym podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest możliwe w godzinach pracy Urzędu w sekretariacie (I piętro) na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB, płyta CD-RW lub CD-R z możliwością zapisu danych (tryb wielosesyjny). Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu dla Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub zaufanym profilem.
Akceptowalne formaty załączników to: ODF, ODS, DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, PNG, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP, RAR, 7zip.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie „złośliwe" będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.