Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

UWAGA! W tej chwili funkcjonują dwa biuletyny informacji publicznej!

Nowy, który w tej chwili przeglądasz oraz archiwalny. Jeżeli nie odnalazłeś szukanej informacji zapraszamy do archwilanego biluletyn pod adresem http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA!!!!

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU OBOWIĄZUJĄ INDYWIDUALNE NUMERY KONT DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI OTRZYMA SWÓJ NUMER KONTA WRAZ Z INFORMACJĄ O ZMIANIE STAWEK ZA ODBIÓR ODPADÓW.

Informujemy, że należności z tytułu podatków należy regulować  poprzez dokonywanie wpłat wyłącznie na indywidualne numery rachunków bankowych wskazanych w decyzjach w sprawie wysokości zobowiązań podatkowych.

 

Gmina Jedwabno

Herb Gminy Jedwabno

Tel. +48 896213045
Tel. +48 896213003
Fax. +48 896213094
e-mail: ug@jedwabno.pl
ePuap: /5b30r2fhow/skrytka

NIP: 7451811359
REGON: 510743309

Wójt Gminy
Sławomir Ambroziak Tel. (89) 6213003

Zastępca Wójta

Elżbieta Katarzyna Koperska tel. (89) 6213045 wew. 31

Sekretarz Gminy
Jolanta Drężek Tel. (89) 6213045 wew. 12

Skarbnik Gminy
Wioletta Gil Tel. (89) 6213045 wew. 26

Informujemy że od dnia 01.01.2012r. w Urzędzie Gminy w Jedwabnie nie jest prowadzony punkt kasowy.

Konta Urzędu Gminy w Jedwabnie:
Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Jedwabno
Należności podatkowe, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planowanie przestrzenne:
Nr 84 8838 1015 2004 0105 8519 0002

Należności za wodę, ścieki, czynsze:
Nr 35 8838 1015 2004 0105 8519 0011

Urząd Gminy pracuje w następujących godzinach:

Poniedziałek od 7.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 15.30
Środa od 7.30 do 17.00
Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 14.00

 

Najczęściej odwiedzane

Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Urząd Gminy Jedwabno uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie https://epuap.gov.pl formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.

BIP Archiwum

Archiwalne informacje dostępne pod adresem: http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Język migowy

język migowy - ikona

Informację dotyczącą możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Gminy Jedwabno znajdziesz tutaj