Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-12-05126/2019zmieniające Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 06 marca 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego. Obowiązujący
22019-12-03124/2019w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Obowiązujący
32019-12-03123/20196w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2020 rok.Obowiązujący
42019-12-03122/2019w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020 - 2037Obowiązujący
52019-12-03121/2019w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Wójta Obowiązujący
62019-12-03120/2019w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta Gminy JedwabnoObowiązujący
72019-12-03119/2019w sprawie powołania Zastępcy WójtaObowiązujący
82019-12-03118/2019w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w JedwabnieObowiązujący
92019-12-02117/2019Zmieniające zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę kompleksowego odbierania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno oraz prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2020 roku. Obowiązujący
102019-11-28XV/96/19w sprawie zmiany uchwały nr XIV/82/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności, zwolnienia w części opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedwabno.Obowiązujący
Strona 1 z 177