Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-12-17III/12/18 1. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.Obowiązujący
22018-12-17III/16/18 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny etap II.Obowiązujący
32012-09-25XXII/154/2012położonej w obrębie Waplewo i udzielenia bonifikaty.Obowiązujący
42019-03-0621/2019powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Obowiązujący
52020-03-25XVII/113/20Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2020 roku.Obowiązujący
62018-12-17III/11/18 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.Obowiązujący
72016-02-23XIII/95/16 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy JedwabnoUchylony
82017-06-07XXVIII/199/17Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.Obowiązujący
92017-06-28XXIX/206/17Uchwała w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.Obowiązujący
102017-10-25XXXI/220/17Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnegoObowiązujący
Strona 1 z 194