Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dla niepełnosprawnych klientów Urzędu Gminy w Jedwabnie

Od dnia 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Zgodnie z ta ustawą osoba uprawniona będąca osoba niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, posiadająca trudności w komunikowaniu się (niesłyszący lub głuchoniemy) powinna zgłosić chęć skorzystania z tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed załatwianiem sprawy w Urzędzie Gminy w Jedwabnie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod nr tel. 89/6213045 (sekretariat) lub pisemnie na załączonym formularzu. Świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej Ponadto zgodnie z ustawą osoby niepełnosprawne mają prawo w kontaktach z organami administracji publicznej skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej, która ma im pomagać w porozumiewaniu się z urzędnikami.

Informacji udziela w w/w zakresie: Jolanta Drężek, Sekretarz Gminy Tel. (89) 6213045 wew. 12

Załączniki