Wersja obowiązująca z dnia

Nagrania audio z sesji Rady Gminy Jedwabno kadencja V 2006-2010