Wersja obowiązująca z dnia

Nagrania audio z sesji Rady Gminy Jedwabno kadencja VI 2010-2014