Wersja obowiązująca z dnia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie informuję. że w dniu 12.10.2016 r./środa/ o godz.12.00 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedwabno.

Tematyka posiedzenia:

1/  Kontrola funkcjonowania i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Jedwabnie w 2015 roku.

2/ Analiza kontroli zewnętrznych Urzędu Gminy Jedwabno, które zostały przeprowadzone od 01 maja 2015r.

3/ sprawy różne.

                                                                    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                               Rady Gminy Jedwabno

                                                                     mgr inż. Stanisław Leszek Kowalczyk