Wersja obowiązująca z dnia

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 26 października 2016 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 900

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2016– 2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej  jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabno, zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty miejscowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Jedwabnie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Jedwabnie, przy ulicy Warmińskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kot na lata 2007 – 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Waplewo na lata 2007 – 2020.
 16. Informacja w zakresie analizy oświadczeń o stanie majątkowym złożonych do Wójta Gminy.
 17. Informacja w zakresie analizy oświadczeń o stanie majątkowym złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy.
 18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
 19. Odpowiedzi na interpelacje.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczaca

Rady Gminy Jedwabno

 /Elżbieta Brzóska/