Wersja obowiązująca z dnia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie informuję. że w dniu 09.11.2016 r./środa/ o godz.12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedwabno.

Tematyka posiedzenia:

1/  Kontrola działalności finansowej  Zespołu Szkół w  Jedwabnie w 2015 roku.

2/  Sprawy różne.

   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

   Rady Gminy Jedwabno

   mgr inż. Stanisław Leszek Kowalczyk