Wersja obowiązująca z dnia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

          Uprzejmie informuję. że w dniu 14.12.2016 r./środa/ o godz.12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedwabno.

Tematyka posiedzenia:

1.Analiza projektu budżetu Gminy Jedwabno na rok 2017. 
2. Podsumowanie działalności i opracowanie rocznego sprawozdania z działalności     Komisji Rewizyjnej. 
3. Przygotowanie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
4. Sprawy różne.

 

                                                                    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                               Rady Gminy Jedwabno

                                                                     mgr inż. Stanisław Leszek Kowalczyk