Wersja obowiązująca z dnia

Posiedzenie Komisji ds Społecznych

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2016 r. /czwartek/ o godz. 8:00, w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Społecznych Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

1. Zabezpieczenie na okres zimowy:

- osób starszych i samotnych,

- osób bezdomnych i nieposiadających meldunku.

2. Rodziny wielodzietne- formy pomocy i opieki.

3. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2017.

4. Przygotowanie planu pracy na 2017r.

5. Sprawozdanie z prac Komisji w roku 2016.

6. Sprawy bieżące.

                                                                                                       Przewodnicząca

                                                                                               Komisji ds. Społecznych

                                                                                                          / Jan Mil/