Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 stycznia 2017r. /piątek/ o godz. 900 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi od dnia 01 lutego 2017 roku.
  2. Dowożenie i odwożenie dzieci szkolnych.
  3. Wydanie opinii odnośnie nieruchomości.
  4. Sprawy różne.

     Przewodniczący Komisji RG