Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Komisji Finansowo-Gospodarczej

Uprzejmie informuję, iż posiedzenie wspólne Komisji ds. Społecznych i Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy zaplanowane na dzień 30 stycznia 2017r. nie odbedzie się. 

         Przewodniczący Komisji