Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o udzieleniu zamówienia -KOMPLEKSOWE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JEDWABNO ORAZ PROWADZENIE GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Załączniki

  • Informacja
    format: pdf, rozmiar: 672.02 KB, data dodania: