Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 lutego 2017r. /piątek/ o godz. 1400 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017- 2028
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2017.
  3. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w  Jedwabnie.
  4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedwabno.
  5. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  6. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabno.
  7. Wydanie opinii odnośnie nieruchomości.
  8. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej Rady Gminy.
  9. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji RG