Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie GT.6733.1.2017