Wersja obowiązująca z dnia

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 marca 2017 r. /środa/ o godz. 815 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej.

Tematyka posiedzenia:

1.Wydanie opinie na temat nieruchomości.

2. Sprawy różne

                                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                           Komisji Finansowo-Gospodarczej

                                                                                                      / Kamila Stempel/