Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2017r. /poniedziałek/ o godz. 1200 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017- 2028
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2017.
  3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2017 roku.
  4. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedwabno na lata 2017-2022.
  5. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 
  6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji RG