Wersja obowiązująca z dnia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 marca 2017 r. /czwartek/ o godz. 1200 w Sali Narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedwabno.

Tematyka posiedzenia:

  1. Kontrola Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.
  2. Zapoznanie się z końcowym protokołem z doraźnej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocy (HELPER) w Jedwabnie z dnia 10.03.2017r
  3. Sprawy różne.

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  Adam Szewczyk