Wersja obowiązująca z dnia

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jedwabno w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 23 lipca 2017 r.

Załączniki