Wersja obowiązująca z dnia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 maja 2017 r. /środa/ o godz. 1300 w Sali Narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedwabno.

Tematyka posiedzenia:

  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania  finansowego za 2016r. Gminy Jedwabno, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
  2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Jedwabno

Adam Szewczyk