Wersja obowiązująca z dnia

Konkurs ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2017

Załączniki

 • Formularz sprawozdania
  format: word, rozmiar: 273 KB, data dodania:
 • Formularz oferty
  format: word, rozmiar: 205.5 KB, data dodania:
 • Wzor umowy
  format: word, rozmiar: 165.5 KB, data dodania:
 • Ogłoszenie
  format: pdf, rozmiar: 1000.6 KB, data dodania: