Wersja obowiązująca z dnia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 maja 2017 r. /wtorek/ o godz. 1300 w Sali Narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedwabno.

Tematyka posiedzenia:

  1. Kontrola prawidłowości przetargów przeprowadzonych przez Wójta Gminy Jedwabno w 2016 roku -  przetarg na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dzierzki.
  2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Adam Szewczyk