Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 05 czerwca 2017r. /poniedziałek/ o godz. 1300 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i absolutorium.

a.Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Jedwabno z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

b.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Jedwabno za 2016 rok.

c.Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedwabno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.

d.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

e.Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno za 2016 rok.

f.Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno.

g.Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017- 2028

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2017.

4. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnych położonych w Jedwabnie przy ul. Warmińskiej.

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Rekownica –Wesołowo”

6. Przygotowanie do sezonu turystycznego i informacja o planowanych wydarzeniach kulturalnych.

7. Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. w gminie.

8. Dyskusja na temat podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno. Wieś Rekownica Jednostka A"  zatwierdzoną Uchwałą Nr XI/87/2000 Rady Gminy w Jedwabnie z dnia 17 lutego 2000 roku - działka 6/4

9. Dyskusja na temat podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy letniskowej w obrębie geodezyjnym Brajniki gmina Jedwabno” uchwalonego uchwałą nr XXVIII/233/98 Rady Gminy Jedwabno z dnia 18.06.1998 roku -  działka nr 83/1, 83/2.

 10. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy