Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca 2017r. /poniedziałek/ o godz. 900 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia: 
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017- 2028
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2017. 
3. Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pasym na organizację Dożynek Powiatowych 2017.
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały”
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny”.
7. Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny”
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabno.
9. Dyskusja nad wnioskiem Szczycieńskiego Klubu Kyokushin Karate nad przyznaniem stypendium sportowego przez Radę Gminy Jedwabno.
10. Dyskusja na temat podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy letniskowej w obrębie geodezyjnym Brajniki gmina Jedwabno” uchwalonego uchwałą nr XXVIII/233/98 Rady Gminy Jedwabno z dnia 18.06.1998 roku -  działka nr 83/1, 83/2.
11. Informacja na temat remontu odcinka drogi Jedwabno-Wielbark.
12. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji RG