Sesja Rady Gminy Jedwabno

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Sesja Rady Gminy Jedwabno

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 900
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017- 2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pasym na organizację Dożynek Powiatowych 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały”
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny”
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabno.
14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno
/Elżbieta Brzóska/