Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Wójta Gminy Jedwabno w sprawie zadania publicznego pn. "Polsko-Litewska wymiana kulturalna Jedwabno 2017" realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne TANECZNIK

Załączniki