Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 września 2017r. /poniedziałek/ o godz. 900 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017- 2028.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2017.
  3. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku z uwzględnieniem realizacji inwestycji.
  4. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  5. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej.
  6. Projekt uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
  7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 83/1 oraz 83/2, położonych w obrębie geodezyjnym Brajniki, gmina Jedwabno.
  8. Wydanie opinii odnośnie nieruchomości gminnych.
  9. Wydanie opinii odnośnie projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.
  10. Sprawy różne.

Przewodniczacy Komisji Rady Gminy