Sesja Rady Gminy Jedwabno

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Sesja Rady Gminy Jedwabno

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 14 września 2017 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 900

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017- 2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 83/1 oraz 83/2, położonych w obrębie geodezyjnym Brajniki, gmina Jedwabno.
 12. Informacja w zakresie analizy oświadczeń o stanie majątkowym złożonych do Wójta Gminy.
 13. Informacja w zakresie analizy oświadczeń o stanie majątkowym złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/