Sesja Rady Gminy Jedwabno

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Sesja Rady Gminy Jedwabno

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 1000

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017- 2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Jedwabnie ze szkołą filialną w Nowym Dworze o strukturze oddział przedszkolny przy szkole podstawowej i klasy I-III w Zespole Szkół w Jedwabnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Jedwabnie ze szkołą filialną w Nowym Dworze o strukturze oddział przedszkolny przy szkole podstawowej i klasy I-III w Zespole Szkół w Jedwabnie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Warchały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie Warchały i Dłużek.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/209/17 Rady Gminy Jedwabno z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą:„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Parchowo w województwie pomorskim.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
 19. Odpowiedzi na interpelacje.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy