Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie zamiany

Załączniki