Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 grudnia 2017r. /środa/ o godz. 900 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018- 2030.
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabno na 2018.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2018.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jedwabno na lata 2017-2022
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych na 2018 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2018 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych za 2017 rok
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Społecznych za 2017 rok
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
 12. Sprawy różne.

Przewodniczący

wszystkich Komisji RG