Sesja Rady Gminy Jedwabno

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Sesja Rady Gminy Jedwabno

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 1000

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018- 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabno na 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jedwabno na lata 2018-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych za 2017 rok
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Społecznych za 2017 rok
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
 16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczaca Rady Gminy

Elzbieta Brzóska