Sesja Rady Gminy Jedwabno

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Sesja Rady Gminy Jedwabno

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Jedwabno w kadencji 2014-2018 na dzień 10 stycznia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 110

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Zgłaszanie interpelacji.

5.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie  i nadania Statutu.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018- 2030.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2018.

8.Podjęcie uchwały

  1. Odpowiedzi na interpelacje.

10.Sprawy różne.

11.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Jedwabno

      /Elżbieta Brzóska/