Wersja obowiązująca z dnia

Powtórzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Jedwabno w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 22 kwietnia 2018 r

Załączniki