Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 lutego 2018r. /środa/ o godz. 1000 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2018.
  2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zmiany obszaru i granic aglomeracji Jedwabno.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji