Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 lutego 2018 r. /środa/ o godz. 1300 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Spotkanie z Prezesem Mazurskie Tkaniny non-profit spółka z o.o. w organizacji w kwestii przekazania przez gminę Jedwabno budynku pod działalność statutową spółki.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/