Wersja obowiązująca z dnia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. /czwartek/ o godz. 1200 Sali Narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedwabno.

Tematyka posiedzenia:

1. Kontrola prawidłowości przetargów przeprowadzonych przez Wójta Gminy Jedwabno w 2017 roku.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Jedwabno

Adam Szewczyk