Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz udzielonych odroczeń, rozłożenie spłaty na raty powyżej 500 zł w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

Załączniki