Wersja obowiązująca z dnia

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok składane do Wójta Gminy

 1. Jolanta Drężek – Sekretarz Gminy,
 2. Grażyna Stempel - Inspektor w Urzędzie Gminy w Jedwabnie wydająca decyzje
  w imieniu Wójta,
 3. Irena Cytruk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie, pierwsze oświadczenie od dnia 18.09.2017r. i kolejne składane za 2017 rok,
 4. Jerzy Pałasz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie,
 5. Mariusz Dobrzyński – Dyrektora Zespołu Szkół w Jedwabnie,
 6. Agnieszka Skwiot – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie
 7. Grażyna Kicińska vel Kęczyńska - Inspektor w Urzędzie Gminy w Jedwabnie wydająca decyzje w imieniu Wójta,
 8. Mariusz Kulas – Kierownik Referaty Rozwoju i Ochrony Środowiska,
 9. Julita Wyszyńska – Inspektor w Urzędzie Gminy w Jedwabnie wydająca decyzje
  w imieniu Wójta,
 10. Ewelina Mierzejewska  - Inspektor w Urzędzie Gminy w Jedwabnie wydająca decyzje
  w imieniu Wójta,
 11. Daniel Nowociński – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.– na zakończenie pełnienia funkcji 30.06.2017, na początek pełnienia funkcji tj. 28.09.2017r. i na zakończenie pełnienia funkcji 12.01.2018r.,
 12. Robert Barański - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.– pierwsze oświadczenie składane w ciągu 30 dni, od dnia 15.03.2018r.
 13. Krystyna Kabała – po Kierownika ŚDS w Jedwabnie - pierwsze oświadczenie składane w ciągu 30 dni, od dnia 18.01.2018r.
 14. Pani Wioletty Gil – Skarbnik Gminy, zobowiązanej do złożenia oświadczenia do Wójta Gminy Jedwabno
 15. Grażyna Pichała - pracownik GOPS w Jedwabnie wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Załączniki

 • Wioletta Gil
  format: pdf, rozmiar: 1022.7 KB, data dodania:
 • Robert Barański
  format: pdf, rozmiar: 1.73 MB, data dodania:
 • Mariusz Kulas
  format: pdf, rozmiar: 1.1 MB, data dodania:
 • Mariusz Dobrzyński
  format: pdf, rozmiar: 1.15 MB, data dodania:
 • Krystyna Kabała
  format: pdf, rozmiar: 1.58 MB, data dodania:
 • Julita Wyszyńska
  format: pdf, rozmiar: 1.03 MB, data dodania:
 • Jolanta Drężek
  format: pdf, rozmiar: 1.81 MB, data dodania:
 • Jerzy Pałasz
  format: pdf, rozmiar: 1.07 MB, data dodania:
 • Irena Cytruk
  format: pdf, rozmiar: 1.58 MB, data dodania:
 • Grażyna Stempel
  format: pdf, rozmiar: 1.09 MB, data dodania: