Wersja obowiązująca z dnia

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego RG i Wójta Gminy