Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 września 2018r. /poniedziałek/ o godz. 900 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018- 2030.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2018.
 3. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 4. Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty miejscowej.
 5. Projekt uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedwabno.
 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Jedwabno” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jedwabno.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 11. Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Jedwabnie.

12. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Rady Gminy