Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2017 roku

Załączniki